eco-art kunst met liefde voor leven

Eco-art is een ruim begrip voor alle soorten kunst die de relatie tussen mens en natuur wil verbeteren.

Eco-kunstenaars benadrukken de beweging van het universum en de vergankelijkheid van het leven. Ongeacht of ze hun paletten vullen met verf, zand, of met de oerkrachten van het universum, ze willen de breuken tussen mens en natuur herstellen en ze zetten aan om op een andere manier te gaan leven, in harmonie met de natuur.

eco-art with love for life - mirror::art 'mica' by aBBo byWyd

The best of this work emanates from an awe-filled reverence for nature, and a longing for human life to move in rhythm with the tremendous natural systems and cycles. Its underlying theme is a desire for wholeness and harmony in the world.
Kate Dobbs Ariail @ Indyweek

Eco-art is reeds decennia lang een begrip in kunstmiddens. De stroming wordt zelfs gelauwerd als ‘de meest significante van de tweede helft van de twintigste eeuw‘. Het hoogtepunt werd weliswaar vooral in de Verenigde Staten beleefd. In Europa kende eco-art nog geen echte doorbraak.

Maar daar komt misschien verandering in. Als eco-art collectief wil ART:13 zich ontpoppen tot een stuwende kracht achter eco-art in België, in Europa en in de wereld. ART:13 wil duurzame kunst maken, eco-art promoten en als het even kan ook kunst duurzaam maken en onze samenleving eco-artistiek inkleden.

eco-art definitie

De definitie van eco-art staat nog ter discussie. In het Engels wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘environmental art‘ en ‘ecological art (EcoArt)‘. ‘Environmental’ duidt op de relatie tussen mens en omgeving, terwijl ‘ecological’ veeleer politieke en ecologische wantoestanden belicht. Onderwerp van de discussie is of eco-art moet bestempeld worden als een aparte stroming, in plaats van als een stroming in de environmental art.

ART:13 voelt zich niet geroepen tot een discussie over de betekenis van een woord. Voor alle duidelijkheid geven we wel graag mee dat eco-art op deze website gebruikt wordt als koepelterm voor alle kunst die constructief bijdraagt tot ‘beter’. Eco-art hoeft niet noodzakelijk een ecologische of politieke boodschap te hebben. Het kan ook gewoon ‘beter’ zijn, of ‘beter’ maken. En ‘beter’ kan moeilijk anders dan duiden op de relatie tussen mens en natuur.

Het gebruik van ecological – of environmental – lijkt goeddeels bepaald door de maatschappelijke omgeving: ecological art (eco-art) blijkt buiten de kunstwereld beter in het gehoor te liggen; binnen de gevestigde kunst is ‘environmental’ het zoekwoord; er is zoveel kruisbestuiving bij de interpretatie en het gebruik van deze benamingen, dat deze (tenzij het uitdrukkelijk anders blijkt) als equivalent gelezen kunnen worden.
Manja van Herpen @ studio Earth Potentials