Geert Creyne grondlegger quark::art

Geert Creyne is meester-beeldhouwer, tekenaar, schilder, schrijver en uitvinder in een. Bijgestaan door sterke verbeeldingskracht en een alziend oog, graaft hij in het potentieel van mens en wereld.

Geert Creyne - bijenhotel 'Berenklauw'
website | portfolio

quark::art

geert-creyne-first-quark-art-07Een dikke decennia terug stelde Geert Creyne tot zijn verbazing sterke vormelijke gelijkenissen vast tussen een foto van een uiteen spattend deeltje in een voorloper van CERN’s Large Hadron Collider en de tekening op de graftombe van Pacal, de laatste Mayakoning. Daarop kwam hij bovendien tot de ontdekking dat je met transpranten van beiden ook dezelfde figuren kon vormen: dieren, planten, insecten, zelfs mensen en beelden van goden.

Zou het kunnen dat de vorm der dingen bepaald wordt door de kleinste deeltjes? En waren de Maya’s daar anderhalf millenium terug reeds van op de hoogte? Het antwoord laten we nog open, maar de ontdekking leidde tot QUARK::ART, unieke kunst op basis van de baansporen van elementaire deeltjes.