ART::LIFE kunst doet leven

ECO13 logoART:13 is meer dan een kunstenorganisatie. ‘Eco-art‘ is immers niet enkel wat we willen maken, het is ook hoe we willen leven. Omdat kunst doet leven en omdat eco leven is, wordt ART:13 de kunstzuil bij het op stapel staand collectief der collectieven: ECO13.

We zijn het er roerend over eens: samenleven kan beter, véél beter. Onze planeet biedt overvloed, enkel onze maatschappelijke systemen en het ongebreideld egoïsme van enkelen, houden schaarste in stand. Schaarste, die gelijk staat aan macht: aan het recht van de sterkste: een recht dat het volk onterecht uit handen geeft aan enkele hyperrijken.

Dat er veel moet veranderen om deze situatie recht te zetten, staat buiten kijf. ECO13 stelt zich dan ook tot doel om zoveel mogelijk tot die verandering bij te dragen. Alleen staan we machteloos en nergens, maar nooit te machteloos om ideeën te spuien en om de daad bij het woord te voegen.

profit for nonprofits

Om optimaal bij te dragen tot beter, willen we ervaring en talent bijdragen tot de beste initiatieven van anderen. Het zijn doorgaans de non-profits die hier het verschil maken en er is er niet één, die geen duwtje in de rug kan gebruiken. Vooral voor kleine tot middelgrote organisaties heeft ECO13 heel wat in petto.

Zo pakt ART:13 onder meer uit met rebel::art, ECO13 steekt een handje toe bij fondsenwerving en communicatie. En wat we doen, dat doen we groen. Het internet is verantwoordelijk voor een ronduit criminele CO2-uitstoot. Daarom introduceert ECO13 binnenkort grasgroene hosting aan knalgroene prijzen.

ART::LIFE - transitie naar een eco-artistieke samenleving

transition to the max

ECO13 stelt zich (r)evolutie tot doel: geen grimmigheid, geen wantoestanden, wel een grote maatschappelijke ommezwaai, die mens en leven opnieuw centraal zet in onze samenleving en die een positieve evolutie van de mens als soort en wezen garandeert. Daar hebben we nog veel transities voor van doen, maar ook zonder rampentij en wantoestand lijkt ‘transitie‘ een gezonde gedachte. Het staat voor bewust en beredeneerd evolueren, in plaats van blind en op het wilde weg de hele mensheid te vergokken, of dan toch de volgende generaties te laten opdraaien voor onze waanzin.

louder than a bomb

Waanzin kan in woorden worden gevat, maar woorden schieten tekort om de realiteit te beschrijven, zeker in deze tijd, onze tijd, de ‘ik kom er tekort’- en de ‘ik zit zonder’-tijd, de ‘once-we-had-no-time-to-waste-and-we-blew-it’-tijd. Het is een harde tijd, een gekke tijd, zoals elke tijd, maar dan extreem, wereldwijd en in het nu.

En, toeval of niet, daar zijn wij ook. Dus doen we er wat aan.

Met ECO13 gaan we de uitdaging aan om het beeld op te hangen van de verandering die we in de wereld willen zien: door een andere aanpak, maar ook en niet op z’n minst door kunst in de strijd te gooien. Beelden zeggen meer dan duizend woorden en voor kunst kan dit dubbel gelden.